ادب وعرفان

بود درویشی درون کشتیی

بود درویشی درون کشتیی

بود درویشی درون کشتیی بود درویشی درون کشتیی ساخته از رخت مردی پشتیی یاوه شد همیان زر او خفته بود جمله را جستند و او را هم نمود کین فقیر خفته را جوییم هم کرد بیدارش ز غم ...
بیشتر
قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند

قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند

قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند بعد از آن در پیش رنجورش نشاند رنگ روی و نبض و قاروره بدید هم علاماتش هم اسبابش شنید گفت هر دارو که ایشان کرده‌ان ...
بیشتر
آشنایی با زندگینامه صائب تبریزی

آشنایی با زندگینامه صائب تبریزی

آشنایی با زندگینامه صائب تبریزی آشنایی با زندگینامه صائب تبریزی میرزا محمد علی تبریزی نام اصلیش محمد علی بیک و نام پدرش میرزا عبدالرحیم که یکی از تاجران و بزرگان معت ...
بیشتر
بیوگرافی سعدی

بیوگرافی سعدی

 بیوگرافی سعدی بیوگرافی سعدی : سعدی شیرازی از شاعران پرآوازه ایران زمین، در سال ۶۰۶ هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. او را مشرف الدین مصلح بن عبدالله بن مشرف نام ن ...
بیشتر
غزلیات حافظ

غزلیات حافظ

جز آستان توام در جهان پناهی نیست غزلیات حافظ جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم که تیغ ما به جز از ناله‌ ...
بیشتر
منم آن بنده مخلص

منم آن بنده مخلص

منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم دل و جان را ز تو دیدم دل و جان را به تو دادم کتب العشق بانی بهوی العاشق اعلم فالیه نتراجع و الی ...
بیشتر
کعبه جان ها تویی

کعبه جان ها تویی

کعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف کعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف جغد نیم بر خراب هیچ ندارم طواف پیشه ندارم جز این کار ندارم جز این چون فلکم روز و شب پیشه و کارم طواف بهت ...
بیشتر
رهی معیری

رهی معیری

شعر رهی معیری شعر رهی معیری آنکه جانم شد نوا پرداز او می سرایم قصه ای از ساز او ساز او در پرده گوید رازها سر کند در گوش جان آوازها بانگی از آوای بلبل گرم تر وز نوای جویب ...
بیشتر
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید بمیر ...
بیشتر
برانید برانید که تا بازنمانید

برانید برانید که تا باز نمانید

برانید برانید که تا باز نمانید برانید برانید که تا باز نمانید برانید برانید که تا باز نمانید بدانید بدانید که در عین عیانید بتازید بتازید که چالاک سوارید بنازید بناز ...
بیشتر