فقه و احکام

نماز جماعت

نماز جماعت

نماز جماعت حکم نماز با جماعت: دراین مورد ائمه گرامی نظریات مختلف دارند.  نظر به قول بعضی از امامان حکم آن واجب می باشد. آنها این آیت را دلیل میگیرند که خداوند متعال در ...
بیشتر
انواع نماز

انواع نماز

انواع نماز در بخش انواع نماز :‌ بطور عموم نماز به دو نوع تقسیم شده است: ‌نماز های كه دارای ركوع و سجده است  2‌- ‌نماز های كه در آن ركوع و سجده نیست مانند نماز جنازه كه ح ...
بیشتر
اوقات مکروه

اوقات مکروه

اوقات مکروه اوقات مکروه در نماز را در این مطلب به شرح ذیل بیان می داریم ؛ اوقاتی كه خواندن هیچ نوع نماز در آن جواز ندارد عبارت از سه وقت می باشد . 1) وقت طلوع آفتاب ، تا آ ...
بیشتر
مكروهات نماز

مكروهات نماز

مكروهات نماز           مكروهات نماز : بعضی از امور كه اگر نماز گزار در اثنای نماز آنرا انجام دهد نماز را فاسد نساخته بلكه از ثوابش كاسته میشود. این امور بنام مكروهات ن ...
بیشتر
فرایض و واجبات نماز

فرایض و واجبات نماز

فرایض و واجبات نماز تفصیل فرایض و واجبات نماز فرایض و واجبات نماز هر کدام را بطور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم انجام شش عمل در نماز فرض است اگر یکی از این اعمال قصداً ...
بیشتر
طریقه ادا نمودن نماز

طریقه ادا نمودن نماز

طریقه ادا نمودن نماز            بعد از تکمیل شرایط خارجی نماز، طریقه ادا نمودن نماز را باید بگونه ذیل عملی نمود: الف) طریقه ادا نمودن نماز دو رکعتی سنت و فرض           ر ...
بیشتر
اوقات نماز

اوقات نماز

 اوقات نماز اوقات نماز / وقت نماز صبح           اوقات نماز : نماز صبح چهار رکعت است، دو رکعت آن سنت و دو رکعت دیگر آن فرض میباشد. وقت آن از طلوع صبح صادق شروع شده با طلوع آ ...
بیشتر
شرایط نماز

شرایط نماز

شرایط نماز شرایط خارجی نماز     شرایط نماز آنچه باید قبل از نماز صورت گیرد: پاكی بدن:  قبل از ادای نماز باید تمام بدن از نجاست حقیقی و نجاست حکمی پاك گردد. پاكی جامه: قب ...
بیشتر
انواع نجاست و پاک کردن آن

انواع نجاست و پاک کردن آن

انواع نجاست و پاک کردن آن  نجاست غلیظه انواع نجاست و پاک کردن آن : بطور عموم نجاست به دو نوع است  1- غلیظه    2- خفیفه           عبارت از نجاستی است که سخت و زیادتر نجس ب ...
بیشتر
اقسام آب و احکام آن

اقسام آب و احکام آن

اقسام آب و احكام آن اقسام آب و احکام آن             اقسام آب و احکام آن : آبها نظر به اینکه آیا پاک کننده اند  یا خیر؛ به پنج نوع تقسيم  ميشود: نوع اول) آب پاك و پاك كنن ...
بیشتر