عبادات

نماز امام که قرائتش خوب نیست

نماز امام که قرائتش خوب نیست

نماز امام که قرائتش خوب نیست نماز امام که قرائتش خوب نیست و نماز خواندن پشت آن س1: آيا نماز خواندن پشت سر امامي كه قرائتش درست نيست جايز است؟ ج1: اگر اشتباه خواندن امام ...
بیشتر
حكم بردن كودكان به مسجد

حكم بردن كودكان به مسجد

حكم بردن كودكان به مسجد حكم بردن كودكان به مسجد: سوال:  بعضي از نمازگزاران كه به مسجد مي‌روند بچه‌ي كوچك خود را نيز به مسجد مي‌برند، اين بچه‌ها كه به سن تشخيص نرسيده ...
بیشتر

فتوای وزارت حج در مورد صدقه فطر

فتوای وزارت حج در مورد صدقه فطر بسم الله الرحمن الرحيم فتوی در مورد صدقه فطر ماه مبارک رمضان سال 1442 هـ – ق، مطابق به 1400هـ‌ ـ ش يكي از احكام متعلق به ماه مبارك رمضان، ...
بیشتر

تزریق خون کافر به مسلمان

آیا تزریق خون انسانی به انسانی دیگر که از نظر دین و اعتقاد با او هم دین نیست جایز است؟ وقتی انسان مریض باشد و به شدت ضعیف شود و راهی برای تقویت یا علاج او جز تزریق خون ن ...
بیشتر

آیا جهل درمسایل عقیدتی عذر است؟

س: آیا عدم آگاهی از مسایل عقیدتی عذر محسوب میشود؟ ج: مسایل عقیدتی از مهم ترین امور بحساب میآیند، اصـول اعتقـادات عبارتنـد از : ایمان به االله، فرشتگان، کتابهاي آسمانی ...
بیشتر