Apr 10, 2024 08:16:45pm

به فرزندت چه آموخته ی؟

به فرزندت چه آموخته ی؟  تعريف اركان ايمان  اركان ايمان چيست؟ اركان ايمان عبارت است از: ايمان به خدا, ايمان به فرشتگان خدا، اي ...