May 24, 2024 10:43:55pm
روزه گرفتن در روز عرفه

روزه گرفتن در روز عرفه

روزه گرفتن در روز عرفه حکم روزه گرفتن در روز عرفه : عرفه از بهترین روزهای سال و از ایام دهه اول ماه ذی الحجه می باشد. از پیامبر ...