Jan 21, 2022 01:21:05pm

اطلاعیه

به اطلاع همه دوستان رسانیده میشود که نماز جنازه شهید محراب دوکتور محمدایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر محمداکبرخان فردا در کا ...