Oct 14, 2021 12:57:58am

اطلاعیه

به اطلاع همه دوستان رسانیده میشود که نماز جنازه شهید محراب دوکتور محمدایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر محمداکبرخان فردا در کا ...