Jan 28, 2023 06:01:17pm

اطلاعیه

به اطلاع همه دوستان رسانیده میشود که نماز جنازه شهید محراب دوکتور محمدایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر محمداکبرخان فردا در کا ...