Nov 23, 2023 03:13:23pm

اطلاعیه

به اطلاع همه دوستان رسانیده میشود که نماز جنازه شهید محراب دوکتور محمدایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر محمداکبرخان فردا در کا ...