Jan 21, 2022 02:26:45pm

علم بدون ایمان

علم بدون ایمان همان ابزار هستی سوز است که انسانیت را روبنابودی و جهان را بسوی ویرانی خطرناک رهبری مینماید. (محمد قطب) ...

روش_های_استعماری

1. کشور گشایی ( استعمار نظامی) : با شکل گیری گروه های انسانی در بخش های گوناگون زمین اربابان قدرت دست به تجاوز به اموال، خاک و د ...

تقسیم جهان اسلام وامت اسلامی ؟

تقسیم جهان اسلام وامت اسلامی به کشورها نژادها , زبانها, احزاب, مذاهب و گروهک های خورد و بزرگ بزرگترین دست آورد ابلیس و پیروان ...

میلاد یا مبدأ انقلاب

آنچنان قلم ها دچار ضعف میشوند که از کدر کدر نوشتن زیر مانده و خیره میشوند وقتی رنگ از ترسیم انقلاب پیامبر روی صفحات خالی سیر ...

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

اوضاع را چنان شکل میدهند تا در مسیر زمان مسلمانها با روح منسوخ شده بار آیند… این روز ها عملا شاهد کجروی افکار جوانان امت ه ...

جوانان و بحران هویت

یكي از معضلهاي اصلي ما در جهان امروز معضل (بحران هویت ) بوده زیرا تهدیدها و خطرهاي ناشي از آن بيشتر از هر كس متوجه نسل جوان و ن ...

مهاجرت و آینده جامعه

آرنولد توین بی (Arnold J. Toynbee) در کتاب خویش بنام بررسی تاریخ در مورد پیدایش تمدن‌ها بحث جالبی دارد. او می‌گوید تمدن‌ها پس از حال ...

اسلام و بحران فقر

امروز به نشریه یکی از دوست ها سری زدم که در وصف نظام کمونیستی برای زدودن فقر سفسطه بازی کرده بود! شك نيست كه قضيه اقتصاد، يكي ...