Jan 17, 2022 06:15:10pm

عشق یعنی سجده‌ها با چشم تَر

عشق یعنی شب نشینی با خدا گفتگو با ناله اما بی صدا عشق یعنی پرزدن بی بال وپر دیده را دریا نمودن تا سحر عشق یعنی دیده برخنجرزدن ...