گزینش دوستان

گزینش دوستان

comments 0

گزینش دوستان

گزینش دوستان و دوست های ویژه تأثیر بسیار عمیقی در توجیه و رهنمود جان و خرد انسان دارند

و در پیشرفت و عدم پیشرفت و اضطراب و اطمینان خاطر جامعه نتایج بسیار مهمی به بار می آورند.

اسلام بدین پیوند هائی که ترا به اشخاص پیوند می دهند

که در تو تأثیر بجای می گذارد و یا از تو تأثیر می پذیرد و برای

 مدت طولانی در زندگی به تو نزدیک هستند، بسیار بسیار اهمیت می دهد.

نخستین شرایط دوستی کریمانه آن است  که از اغراض و اهداف مادی بدور

و خالصانه  مخلصانه برای رضای خدا باشد و در راه ایمان و احسان متولد شود و بزرگ گردد و پرورش یابد.

و این است معنی ( اَلحُبُّ لِلهِ).

 پیامبرﷺ گفته است :

که خداوند می گوید: (کسانی که بخاطر جلال و عظمت من همدیگر را دوست می دارند

روزی که هیچ سایه ای وجود ندارد جز سایه من آنان در زیر سایه عرش من هستند).

اگر دوستان شما کسانی باشند

که بر ادای واجبات و حفظ حقوق و جلوگیری از بدی و ارتکاب محرمات شما را یاری می کنند،

بدانید که دوستان خوبی هستند و قرین خیرند و واجب است که به آنها تمسک جست و بر محبتشان حریص بود.

در غیر این صورت باید از فریب بدانان بر حذر بود چون انسان را به گمراهی و لغو و لهو و لعب می کشانند.

به راستی دوست بزرگوار و نیکو دوست خود را بسوی نجات و پیروزی در دنیا و رستگاری در آخرت سوق میدهد

و اما دوست نادان و فریب خورده برای دوست خود بسیار شوم است

و چه کسانی که بر انتخاب دوست بد دست پشیمانی را به دندان خائیده اند،

زیرا آنان را به لبه پرتگاه و آتش دوزخ کشانده اند. پیامبرﷺ به گزینش همنشین خوب دستور داده و گفته است:

( مثل همنشین شایسته  درستکار همچنین مثل صاحب عطر و عطر فروش است که اگر چیز از آن به تو اصابت نکند حداقل بوی خوش آن به مشام تو می رسد.

و مثال همنشین بد همچون مثل صاحب کوره آتش است که اگر سیاهی آن به تو نرسد حد اقل دود آن به تو می رسد).

بی گمان دوستی با پاکان و هوشمندان گاهی انسان را به بلندترین قله می رساند.

و اما دوستی با سفیهان ابله انسان را به پست ترین پله می لغزاند.

نام کتاب:                                     کلید اخلاق

نویسنده                                       مطیع الله “واحدی”

توثیق:                                        شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح

وبسایت:                                       Www.Falah.af