برگزاری محفل عروسی احمد شاداب طیب

برگزاری محفل عروسی احمد شاداب طیب

comments 0

برگزاری محفل عروسی احمد شاداب طیب

برگزاری محفل عروسی احمد شاداب طیب : کمیته فرهنگی انجمن علمی و اجتماعی فلاح  به تاریخ 19/05/1400 در

تالار استقلال محفل عروسی احمد شاداب

“طیب” معاون علمی و فرهنگی انجمن را به گونه احسن جشن گرفت

در آغاز محفل، تلاوت چندی از ايات کلام الله مجيد توسط استاد قاری عبادالرحمان “روفی”

قاری بین المللی افغانستان و ریس عمومی مجامع علوم قرآنی استاد روفی تلاوت گردید.

بعداً داکتر عبدالله “اسدی”  استاد پوهنتون طبی کابل پیرامون اهمیت و جایگاه خانواده

در اسلام صحبت های همه جانبه را ایراد فرمودن متعاقباً برنامه

تفریحی (سوالات عمومی ذهنی) که توسط عبدالله “ولی زاده” از جوانان پرسیده شد

و آنانیکه موفق به پاسخ درست سوالات شدن جوایز به ایشان اعطا گردید.

  درقسمت بعدی آجندای برنامه  ترانه ی زیبایی به آواز دلنشین محمد اقبال اندرابی سروده شد

که محتوای آن مملو از پیام های ارزنده به جوان بود و بعد از آن برنامه تفریحی

دیگر تحت نام (بلی و نخیر) نیز توسط جوان مستعد عبدالله “ولی زاده” اجرا گردید که

بسیار مورد توجه مهمامان قرار گرفت.

در اخیر محفل مولوی عبدالجلال حنفی رئیس عمومی مدارس تعلیمات اسلامی حرا

ضمن عرض تبرک و تهنیت عروسی به بیان ارزش و اهمیت چنین محافل پرداختند

.و نیز دعاییه اختتامیه محفل را ایراد فرودند

برگزاری محفل عروسی احمد شاداب طیب

      پیام کمیته فرهنگی: کمیته فرهنگی تلاش دارد تا جوان و نوجوان را از گزند

تهاجم فرهنگی حفظ کرده و پیام سعادت و فلاح را به همه اقشار

.جامعه برساند تا باشد گوشه از رسالت های خویش را در قبال ملت و مردم خویش انجام دهد.

شما جوانان نیز میتوانید با همکار شدن با ما وجیبه خویش را در برابر دین و ملت تان به انجام برسانید

برگزاری محفل عروسی احمد شاداب طیب

      پیام کمیته فرهنگی: کمیته فرهنگی تلاش دارد تا جوان و نوجوان را از گزند

تهاجم فرهنگی حفظ کرده و پیام سعادت و فلاح را به همه اقشار

.جامعه برساند تا باشد گوشه از رسالت های خویش را در قبال ملت و مردم خویش انجام دهد.

شما جوانان نیز میتوانید با همکار شدن با ما و وجیبه خویش را در برابر دین و ملت تان به انجام برسانید

تهیه و ترتیب: کیمته فرهنگی

توثیق: ریاست دارالانشاء

ناشر: کمیته فرهنگی