پیام تسلیت

comments 0

با تأسف اطلاع یافتیم که قضاوت پوه مولوی فضل وهاب فضلی عالم خیراندیش، روحانی برجسته و رئیس شورای علمای ولایت پنجشیر، پدر جناب قاضی کفایت الله فضلی از حامیان و همکاران انجمن علمی و اجتماعی فلاح به رحمت حق پیوست.

مولوی فضلی از علمای مجاهد و با عزت افغانستان بود که در موقعیت های مختلف در راستای خیر عامه تلاش نموده و از چهره های موثر در دوره های جهاد و مقاومت مردم افغانستان بود.

انجمن فلاح درگذشت وی را ضایعه بزرگ دانسته به شادروان بهشت برین و به برادر گرامی قاضی کفایت الله فضلی و خانواده معزز شان از بارگاه ایزد متعال صبر خواهانیم

پوهنیار انجنیر مطیع الله واحدی
رئیس انجمن علمی و اجتماعی فلاح