نماز جماعت

نماز جماعت

comments 0

نماز جماعت

حکم نماز با جماعت: دراین مورد ائمه گرامی نظریات مختلف دارند.

 نظر به قول بعضی از امامان حکم آن واجب می باشد.

آنها این آیت را دلیل میگیرند که خداوند متعال در سوره بقره آیت 43 بر مومنین امر میکنند که:

 (وَارکعوا مَعَ الرَّاکعین) یعنی (رکوع کنید با رکوع کنندگان) و امر در ذاتش واجب الوجوب است؛

یعنی حکم هر امر پروردگار واجب بوده اما اکثر ائمه به این نظر اند که نماز های پنج گانه برای مردان سنت عینی مؤکده است که در قوت خود شبیه واجب می باشد و به هیچ وجه تخلف از جماعت جواز ندارد

مگر با عذر شرعی که در ادامه بیان خواهد شد و هرکس که بدون عذر معتاد به ترک جماعت باشد گنهکار می باشد که نظر امام اعظم ابوحنیفه (رح) نیز همین است.

حالات نماز جماعت

–  برای نماز های جمعه و عیدین شرط است؛ بدون آن نماز جمعه و عیدین صحیح نیست.

–  برای تراویح  سنت است و برای نماز کسوف سنت مؤکده است.

–  برای نماز وتر در رمضان مستحب است و در غیر رمضان مکروه تنزیهی می باشد.

–  برای نماز خسوف ( ماه گرفتگی) مکروه است.

–  برای نماز های نافله مکروه می باشد. اگر مردم بدون اعلان جمع شدند و بدون قامت و آذان جماعت نافله را برپا کردند باکی ندارد.

شرایط وجوب جماعت

برکسی سنت مؤکده است که دارای شرایط ذیل باشد.

1- مرد باشد  2- بالغ باشد  3- عاقل  باشد 4- صحت داشته باشد

بنابرشرایط  فوق بر زن، کودک، دیوانه، معذور، جماعت سنت مؤکد نیست و اگر بخواند برای شان اجر داده میشود.

طریقه ادا نمودن:

          نماز جماعت با نماز منفرد در فرایض وجایب وغیره کدام تفاوت خاص ندارد،

فقط اینکه در جماعت امام تکبیرات را به جهر بگوید تا مقتدیان از آن پیروی نمایند

و امام در نمازهای جهری (دو رکعت اول نماز فرض صبح، شام و خفتن) سورۀ فاتحه و سوره که ضمیمه آن میسازد را به جهر بخواند.

اما مقتدیان خاموش بوده و به قرائت امام گوش دهند (بنابر مذهب احناف می باشد).

دیگر تسبیحات، دعا، درود، و تشهد را باید امام و مقتدیان بخوانند.

نام کتاب :                                    کلید فقه .

نویسنده :                                     مطیع الله “واحدی”

توثیق :                                        شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح .

وبسایت :                                      Www.Falah.af