May 25, 2024 05:57:28am

مرامنامه

مقدمه

ثنا و ستایش ذات را سزاوار است که انسان را خلیفه اش در روی زمین ساخت، درود بر رحمت عالمیان که انسانیت و ارزش والای انسانیت را به بشر آموخت و با یاد و اظهار امتنان از شهدا و مبارزین راه هدایت که بگونه خستگی ناپذیر و با گزشتن از تمام امتیازات زندگی حتی حیات خویش، ما را در روشنایی ایمان قرار دادند.

کشور عزیز ما افغانستان، در طول چهار دهه جنگ و بحران، بخشی از زیر بنا های مادی و معنوی خویش را از دست داده است. تنش و منازعات درونی و بیرونی، باعث تحمیل مصایب و آلام بی شماری بر ساکنان این مرز و بوم گردیده است.

حتی افکار ناامیدی «مبنی بر اینکه افغانستان هرگز جور نمیشود و یا سعادت در افغانستان ناممکن است» در اذهان افراد جامعه بخصوص قشر جوان ترزیق گردیده درحالیکه ما خوب میدانیم رفاه و آسایش حیات جوامع بشری مستلزم ارتقای سطح دانش افراد، تزکیه نفس از کدورت های بشری و مغلوب شدن خواهشات نفسانی و شیطانی در برابر ویژگی های ملکوتی و روحانی در نبرد باطنی وجود افراد همان جامعه میباشد. یعنی ما تا سعادت جامعه خویش فقط یک حرکت با اصول و هدفمند افراد جامعه فاصله داریم حرکت که متکی به خرد، فکر و بازوی قشر جوان جامعه خود مان بوده و باعث بیداری و تحرک جوانان با نیرو و انگیزه گردد. چنانچه الله متعال  میفرماید من جاهد….. و از سوی دیگر اگر عوامل سعادت جوامع پیشرفته و مترقی دنیا امروزی را جستجو کنیم، جز بیداری، حرکت و تغییر خود افراد جامعه چیزی دیگری نمی یابیم؛ هند چگونه به یک کشور قدرتمند مبدل شد؟ ایران چرا حرف اول در دنیا میزند؟ چین چطور توانست اقتصاد جهان فتح کند؟ و بالآخره غرب چرا آرام و آسوده است؟ جواب یکی است آنها تصمیم تغییر گرفتن، برای تغییر حرکت کردند و بالآخره تغییر کردند.

انجمن علمی و اجتماعی فلاح نیز مصمم به ایجاد یک کتله واحد با خرد هدفمند و با اصول بدور از تمام دغدغه های کنونی جامعه و با تحمل هر نوع مشکل بوده، تا بسوی تغییر حرکت نموده جامعه را به مرامهای دیرینه شان برساند و از تمام افراد جامعه بخصوص قشر جوان اعم از برادران و خواهران خواهان همکاری بوده تا بگونه متحد به مرامهای مندرج این مرامنامه برسیم و یک بستر آرامش وسعادت برای نسل آینده فراهم سازیم.

با احترام

انجنیر مطیع الله واحدی

مسوول عمومی انجمن علمی و اجتماعی فلاح

05/03/1396

عمومیات

اهداف

انجمن علمی و اجتماعی فلاح جهت رسیدن به این اهداف فعالیت میدارد:

 • تلاش در جهت متحد ساختن افراد آگاه و کوشا در محور خدمت به میهن و نهادینه سازی زندگی آنها برعلم و دانش جهت اصلاح خود، خانواده و جامعه.
 • ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه و سعی جهت فراهم نمودن تسهیلات تحصیل برای جوانان اعم از قشر اناث و ذکور.
 • تلاش برای ایجاد و رشد اندیشه های اتحاد ملی میان افراد جامعه و تنفیر تعصبات قومی، زبانی و سمتی.
 • تشویق جوانان برای تحرک و فعالیت بیشتر برای رفاه کشور و جستجوی راه بیرون رفت از معضله ای بیکاری.
 • تبین ارزش های صداقت و مبارزه با فساد اداری و اخلاقی در جامعه.

اندیشه خاص سیاسی:

طرزالعمل اعضای انجمن فلاح در قبال اندیشه های سیاسی افغانستان مشتمل بر سه حالت ذیل میباشد:

 • گذشته سیاسی افغانستان: آنچه در دهه های 60، 70، 80 و 90 در فضای سیاسی افغانستان گذشت به همگان هویدا است نیاز به تبصره ندارد بنابر این انجمن فلاح بخاطری جلوگیری از ضیاع وقت هیچ یکی از این جناح های سیاسی را نه تائید و نه رد میکند. چون ضرب المثل معروف داریم که پشت آب رفته بیل گرفتن سود ندارد.
 • حال سیاسی افغانستان: در حقیقت فضای موجوده ای سیاسی افغانستان (در ده اخیر قرن 14 ه ش) دنباله برنامه های سیاسی چهار دهه اخیر است که توسط مستکبرین عصر جهان مدیریت میگردد که نسل جوان فلاح هرگز نمیخواهد در غرقآب آن خود را ملوث سازد.
 • آینده سیاسی افغانستان: انجمن فلاح بنابر تجربه تلخ نیمه آخر قرن 14 ه ش، هرگونه افراطیت و اقدمات تسلیحاتی را در خاک مطهر کشور رد میکند و یگانه راهی نجات از سیاست استعماری را تغییر فکر و اندیشه افراد جامعه مبتنی بر اصول مقدس دینی و فرهنگ والای اسلامی و افغانی میداند. و دیگر نیاز به ملیارد ها دالر بیگانه و غذا های متنوع استعماری نمیبیند بلکه آرزوی ما این است که در دسترخوان هر افغان نان و پیاز باشد که توسط مرد افغان کمایی شده باشد و زن افغان تهیه کرده باشد و ما مردم افغانستان با لذت و سر بلندی نوش جان نماییم.

بخش اول

اصول راهبردی مرامنامه انجمن فلاح

مقصد و مرام اصلی از ایجاد انجمن علمی و اجتماعی فلاح و فعالیت های خستگی ناپذیر اعضای این انجمن رسیدن به سعادت در زندگی دنیا و فلاح و رستگاری در سرای آخرت مشروط به نیل اهداف فوق الذکر و با انجام مراحل ذیل میباشد:

 • تشکیل یک کتله

نخستین آرمان ما ساخت یک کتله واحد افغانی میباشد. کتله که متشکل از تمام اقشار و اقوام جامعه غیور افغانی بوده و موصوف به اوصاف ذیل باشد تا متحدانه و مبتنی بر اندیشه واحد مصدر خدمت به این جامعه رنج دیده گردد:

 • آگاه و متخصص: افرادیکه در رشته های مختلف تحصیلی هچون علوم دینی، علوم اجتماعی، و علوم ساینسی آگاهی کامل داشته باشند و بگونه علمی بر رفع مشکلات جامعه در رشته مربوطه بپردازند.
 • متعهد: در کنار تخصص افراد، به تعهد نیاز مبرم دیده میشود تا درکنار تخصص در خدمت صادقانه به جامعه متعهد باشند و از تخصص شان بگونه واقعی در رفاه زندگی افراد جامعه استفاده نمایند.
 • تربیه شده: افرادیکه برمبنای اخلاص، صداقت و تقوی در پرتو تربیه اصیل اسلامی با یک فکر و اندیشه نوین و متحدانه برای آسایش ملت غیور افغانستان تلاش متداوم نمایند.
 • عاری از تعصب: مهلکترین مرض چند دهه اخیر در جامعه و بزرگترین عامل فقر، ناامنی، بی علمی و صدها بدبختی دیگر تعصب زبانی، قومی، سمتی و مذهبی بوده که اکثرا توسط دشمنان آرامش مردم افغانستان دامن زده شده و توسط غلامان حلقه به گوش آنها در سطوح مختلف جامعه شعله ور گردیده است؛ انجمن فلاح از تعصب و متعصبین نه تنها نفرت داشته بلکه علیه آنها مبارزه صریح اعلان مینماید.
 • اصلاح اندیشه جوانان:

چنانچه جوانان ستون فقرات جامعه را تشکیل میدهد با درست بودن فکر و اندیشه آنها تمام افراد در آسایش خواهند بودند اما اگر دچار امراض گردد تمام جامعه را به رنج و درد مواجه خواهند ساخت چنانچه ما داریم تجربه میکنیم.

البته به صراحت گفته میتوانیم یکی از مشکلات عمده که قشر جوان با آن دست و پنجه نرم میکند استعمار اندیشه و فکر آنها توسط دشمنان آسایش و آرامش جامعه افغانی میباشد ما سعی میکنیم با انجام اقدامات ذیل افکار و اندیشه های جوانان را مبتنی بر علم،  خرد، خلوص نیت و صداقت عمل اصلاح نماییم:

 • بنای اندیشه بر مبنای علم و مطالعه: چون یکی از پیامدهای زهرگین هجمه های فرهنگی در جامعه، فاصله دادن جوانان از مطالعه و کتابخوانی و مصروف کردن آنها در مشاغل مفسد و فاحش که صدمه بزرگ بر رشد استعداد و شخصیت علمی جوانان وارد کرده است .
 • ایجاد اندیشه دینی و میهن دوستی: اندیشه و فکر جوان باید کاملا مبتنی بر ارزش های دینی و حب وطن ساخته شود تا هرگز و در بدل هیچ نوع مقام، زر و زور حاضر به تبادل ارزش های دینی و میهنی نگردد.
 • ساخت اندیشه عاری از وابستگی: اندیشه جوانان باید عاری از هرگونه وابستگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و مبتنی بر صلاح و منفعت عام جامعه باشد.
 • قطع ریشه های افراط و تفریط: تمام ریشه ها و منابع تقویتی افراط و تفریط در اندیشه جوانان بطور کلی قطع گردد تا هرگز نیروی فکری جوانان ضایع نگردد.
 • اندیشه منزه از فساد و فحشاء: فساد و فحشاء دو پدیده مهلک اندیشه ها محسوب میگردد چنانچه تجربه ثابت کرده افرادیکه در فساد و فحشاء آغشته اند هرگز نتوانستند صاحب اندیشه باشند. البته مبتلا کردن جوانان عزیز مان را در فساد و فحشاء از اولویت های اهداف دشمنان آرامش کشور مان تشکیل میدهد و نیز در این راستا هزینه های انگفت را صرف مینمایند.
 • ساخت مراکز علمی:

چنانچه یادآور شدیم؛ اندیشه جوان باید بر اساس علم و دانش بنا گردد و از سوی دیگر یگانه عامل بدبختی ما عدم آگاهی مان از اصول و مقررات شریعت اسلامی محسوب میگردد پس برای بنای همچون اندیشه علمی و تنویر ساختن تمام سطوح تاریک جامعه با علم نیاز به ایجاد مراکز تعلیمی و انجام اقدامات ذیل میباشد:

 • ایجاد مدارس و حلقات درسی: با ایجاد حلقات درسی و برگزاری دروس آزاد در سطوح مختلف مشتمل بر تمام اقشار جامعه، جوانان، نوجوانان و کهن سالان اعم از ذکور و اناث میتوانیم ارزش آموزش علوم دینی و مصداق عمل قرار دادن آن در زندگی را بیان نمود.
 • تاسیس مراکز علمی ساینس و السنه: جهت ارتقای سطح دانش و معیاری ساختن آموزش علوم ضروری از رشته های محتلف در جامعه نیاز است تا مراکز علمی مطمئن، معیاری و با در نظر داشت ارزش های اسلامی ساخته شود.
 • تدویر سیمنار های علمی: آشنا نمودن جوانان با شیوه تحقیق و آموزش علوم بگونه تحقیقی.
 • برگزاری مسابقات علمی: جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و حل مشکلات جوانان در مسائل مهم و اساسی زندگی همه ساله و تحت عناوین گوناگون مسابقات علمی برگزار مینماییم تا بتوانیم جوانان را با مطالعه آشنا نموده در حل مسائل مهم آنها را یاری نماییم.
 • خط مشی ها

برای هر نهاد اجتماعی نیاز است تا خط مشی واضح در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد که انجمن علمی و اجتماعی فلاح در عرصه های فوق الذکر خط مشی روشن دارد:

فرهنگی:

 • پیروی از اندیشه‌های اصیل و فرهنگ والای اسلامی با الگو قرار دادن منجی بشریت و یاران معززش.
 • گسترش اخلاق و آموزه‌های دینی و تقویت عناصر و اجزاء فرهنگ ملی با چاپ و نشر مقالات، مجلات، بروشرها، رساله ها و کتب.
 • تبیین و تکریم منزلت انسانی و اجتماعی اهل فرهنگ و اصحاب قلم و هنر.
 • تلاش در جهت ایجاد وحدت و وفاق ملی با محوریت فرهنگ ملی و بسترسازی در جهت رشد فرهنگ و ادبیات قومی اقوام مختلف کشور.
 • تلاش در جهت رشد و توسعه نوآوری و خلاقیت در ابعاد علمی، فرهنگی و هنری جامعه.

اقتصادی:

 • تلاش در جهت حل مشکلات اقتصادی جوانان در عرصه تداوم تحصیلات و احترام به مالکیت‌های قانونی.
 • ساخت طرح های اقتصادی برای خانواده های بی بضاعت و حل مشکلات اولیه آنها.
 • ایجاد هماهنگی میان افراد بی بضاعت و تجاران خییر کشور.
 • تلاش و همکاری با دولت در جهت ایجاد اشتغال و رفع معضله بیکاری.
 • همکاری در جهت ترویج استفاده از محصولات داخلی و حمایت قاطع از آن.
 • ایجاد انگیزه و طرح انتقال نظریه استفاده از منابع داخلی.
 • تلاش در جهت تحقق عدالت اقتصادی با تکیه بر رفاه عمومی و ایجاد عدالت اجتماعی.

اجتماعی:

 • ایجاد هماهنگی و همسویی میان تمام اقشار جامعه؛
 • حمایت از ابتکارات و نو آوری های علمی و فنی؛
 • احترام به آزادی فردی و مدنی تمام افراد جامعه؛
 • مبارزه علیه مفاسد ومفاحش اخلاقی در اجتماع؛
 • حمایت از آزادی بیان در چوکات قانون اسلام؛
 • حمایت و دفاع حقیقی از حقوق زن و جلوگیری از خشونت علیه قشر والای اناث در جامعه؛
 • حمایت از فعالیت اتحادیه های صنفی در عرصه های مختلف جامعه؛
 • حمایت از تامین محیط زیست سالم؛
 • حمایت از تامین امکانات مناسب ورزشی برای همه؛
 • مبارزه جدی با پدیده کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر؛
 • تلاش در جهت احترام و دفاع از حقوق معلولین و سالمندان، ایتام و خانواده های شهدا و حمایت خانواده های بی بضاعت؛

بخش دوم

ساختار تشکیلاتی انجمن علمی و اجتماعی فلاح

ساختار تشکیلاتی انجمن علمی و اجتماعی فلاح را میتوان بطور فشرده و خلاصه ذیلا بیان کرد:

 • مجمع عمومی.
 • هئیت رهبری.
 • هیئت مدیره.
 • کمیته ها.

مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترین مرجع مشورتی جهت تصمیم گیری انجمن بوده که متشکل از تمام اعضای انجمن بوده و در خلال سه ماه بعد از ختم هرسال مالی به صورت عادی یکبار تشکیل جلسه داده و در حالات اضطراری با پشنهاد هئیت رهبری و یا دو ثلث اعضای انجمن قبل از میعاد معینه جلسه خویش را دایره نموده میتواند.

هیئت رهبری انجمن

هیئت رهبری با صلاحیت ترین و یگانه مرجع تصمیم گیری انجمن در امورات مهم و تعین خط مشی های کلی در تمام عرصه ها میباشد طرح، پلان، برنامه ریزی، تعین خط مشی، ارزیابی، ایجاد و لغو برنامه ها از صلاحیت های هیئت رهبری انجمن میباشد.

اعضاء هیئت رهبری:

تعداد اعضاء هیئت رهبری تاق بوده (مشتمل بر مسول عمومی، معاون، منشی و مسوول مالی انجمن میباشد) تا در تصامیم و فیصله ها مشکل ایجاد نشود.

در مطابقت به اساسنامه افرادیکه شرایط ذیل را تکمیل کرده باشند میتوانند عضوء رهبری انجمن باشند:

 • نصاب تربیوی انجمن را موفقانه تمام کرده باشد و نتایج مثبت در علم و عمل این نصاب داشته باشد.
 • مدت چهار سال از عضویت وی(با داشتن کارت B) در انجمن سپری شده باشد.
 • در مدت چهار سال عضویت، هیچگونه سهل انگاری در انجام امورات محوله اش دیده نشده باشد.
 • از طرف مسول عمومی به شورای هیئت رهبری پیشنهاد شود.
 • اکثریت اعضاء هیئت رهبری موافق باشند.

عزل عضویت اعضاء هیئت رهبری:

در حالات ذیل عضویت هیئت رهبری ملغا میگردد:

 • در صورتی صدق یکی از فقره های ماده هجدهم مندرج اساسنامه انجمن(شرایط اخراج از عضویت انجمن).
 • در صورتی سهل انگاری در اجرای وظایف، با پیشنهاد مسول عمومی و توافق اکثریت اعضاء هیئت رهبری.

هئیت مدیره

هئیت مدیره ارگان دایماً فعال انجمن بوده که در هر ماه اقلاً دو مرتبه جلسه مینمایند که مرکب از رئیس، معاونین، منشی و مسولین کمیته ها میباشد.

وظایف و صلاحیت های هئیت مدیره قرار ذیل است:

 • تشکیل کمیته ها بخاطر پیشبرد امورات داخلی انجمن.
 • تصویب لایحه وظایف کمیته ها.
 • نظارت و کنترول از کار و فعالیت کمیته ها.
 • جذب و اخراج اعضاء کمیته ها.
 • اخذ گزارش کمیته.

عضویت انجمن

شرایط اخذ عضویت: عضویت انجمن در صورت تکمیل شرایط عضویت، به همگان یکسان است:

 • سن قانونی را تکمیل نموده باشد .
 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • اهداف انجمن درج شده در فصل دوم اساسنامه را تائید و برای تحقق آن تلاش نمایند.
 • عضویت هیچ نهاد دیگری را نداشته باشد.
 • به اساسنامه، مرامنامه، تعهدات و مقرارات انجمن متعهد میباشد.

شیوه اخذ عضویت:

هر فرد جامعه که شرایط عضویت را تکمیل کرده باشد میتواند به دفتر مرکزی تشریف آورده فورم عضویت را تکمیل نموده با کاپی تذکره و دو قطعه عکس رنگه تسلیم کمیته اداری نمایند و کارت عضویت دوره آزمایشی (کارت C) را اخذ نماید.

عضویت رسمی: در صورتی تکمیل معیار های ذیل عضویت به رسمیت شناخته میشود و کارت عضویت رسمی (کارت B) انجمن برایش داده میشود:

 • نصاب تربیوی را تکمیل نموده نتایج مطلوب در آزمون های این نصاب اخذ نموده باشد.
 • نتایج مناسب در بررسی اعمال روز مره داشته باشد.
 • معیار حضور در درسهای آزاد را تکمیل نماید.
 • بطور مکمل حق العضویت پرداخته باشد.
 • هیئت رهبری عضویت او را تائید کرده باشد.

کمیته ها

انجمن  دارای کمیته های ذیل بوده، که هریک در نیل به مرام های ذکر شده در بخش اول این مرامنامه و مطابق لایحه ظایف مشخص در بخش های مربوطه فعالیت مینماید :

 • کمیته اداری و تشکیلات.
 • کمیته علمی.
 • کمیته تربیوی.
 • کمیته فرهنگی.
 • کمیته مالی.
 • کمیته خدمات اجتماعی.
 • کمیته ارتباطات عامه.
 • کمیته علماء.

تبصره: درصورت ضرورت، هیئت مدیره میتواند کمیته های دیگر را نیز ایجاد و تشکیل نماید.

نمایندگی ها

مرکز انجمن در کابل موقیعت داشته بنا برضرورت در ولایات مختلف کشور نمایندگی تاسیس می نماید:

 • ایجاد و لغو نمایندگی از صلاحیت های هیئت رهبری انجمن میباشد.
 • نمایندگی ها مکلف به اطاعت از تصامیم و فرامین هیئت رهبری میباشد.
 • نمایندگی ها میتوانند تشکیلات مستقل به سطح هیئت مدیره، مسولین کمیته ها و اعضائ کمیته ها داشته باشند.
 • نمایندگی ها میتوانند جلسات منظم مستقلانه در حد صلاحیت های تفویذ شده داشته باشند.
 • نمایندگی ها میتوانند اعضاء دوره آموزشی داشته باشند اما عضویت رسمی در مرکز داده خواهد شد.
 • بودیجه سالانه نمایندگی ها از طرف هیئت رهبری از مرکز تعین گردیده و گزارش گیری میگردد.

صلاحیت ها

شرح بیشتر مسولیت ها و صلاحیت های ساختار تشکیلاتی و افراد مسول انجمن درج اصولنامه انجمن گردیده که اعضاء رسمی میتوانند آنرا مطالعه نمایند:

 • نمایندگی از انجمن در محافل رسمی، دینی، ملی و بین المللی از صلاحیت های هیئت رهبری بوده، بقیه اعضاء رسمی تنها در صورت تجویز صلاحیت از طرف هیئت رهبری میتوانند نمایندگی نمایند.
 • ابراز نظر و موقف گیری انجمن در برابر مسایل ملی و بین المللی از صلاحیت های هیئت رهبری میباشد اگر اعضاء انجمن خلاف اصول انجمن ابراز نظر میکنند نظر شخصی آنها پنداشته خواهد شد.
 • تفاهمنامه ها و پیمانها با دیگر نهاد ها تنها با امضاء مسوول انجمن مبنی بر توافق اکثریت آراء هیئت رهبری مدار اعتبار میباشد.
 • تنها اعضاء رسمی(دارندگان کارت B) از امتیازات عضویت انجمن بهرمند میباشند.

اصولنامه

اصولنامه انجمن به عنوان یک مصوبه کلی اصول در رابطه به مسولیت ها و صلاحیت های کلیه ساختار تشکیلاتی و افراد مسوول انجمن محسوب میگردد که توسط هیئت رهبری تهیه گردیده و بر تمام اعضای انجمن یکسان مرعی الاجراء میباشد.

و من الله التوفیق