سحر و جادو

سحر و جادو

comments 0

سحر و جا دو

     سحر و جادو یکی از انواع  و اقسام شرک  اکبر است که اسلام آن را منع  و حرام قرارداده است .

چون در آن استعانت بـه غَیـــُرالله مانند : جنّ، شیطان ستاره گان و امثال آن صورت  می گیرد.

 سحر ــ  در لغت : چیز پنهان وسبب خفی و لطیف را گویند.

سحر در اصطلاح:  عبارت از وُدَّه ها  وگره های است که درقلوب وابدان تأثیرمی کند،

سبب امراض وحتی سبب قتل ومرگ می گردد

چنانچه کـه ساحر جدایی در بین  مرد  و همسرش می آورد .

دلایل ممنوعیت سحر  و جادو

  • پیامبرﷺ میفرماید : (لَیسَ مِنَا مَن سَحّرَ اَو تَسَحّرَ). رواه احمد (رح) فی مسنده

ترجمه : نیست ازما آنکه جادو میکند ، و یا برای او جادو کرده میشود.

  • سحر در اسلام و همۀ  ادیان  سماوی ازجملۀ  گناهان کبیره محسوب گردیده است.

چنانچه الله در رابطه به واقعه موسی علیه السلام با ساحران میفرماید : ﴿ وَلاَ یُفلِحُ السَّاحِرُحَیثُ اَتیَ ﴾ ( طه / 69)

ترجمه : « کامیاب نمی شود جادو گر هرچه که کند».

  • قرآن کریم در رابطه به براءت سلیمان علیه السلام می فرماید : ﴿وَمَا کَفَرَ سُلَیمَانُ وَ لَکِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّا سَ السِّحرَ﴾ (بقره/ 102)

ترجمه: «و حال آن که سلیمان هرگز( دست به سحر نیالوده ) و کافر نشده است، بلکه ( این ) شیطان صفتان کافرشدند».

  • پیامبر ﷺ راجع به ساحر می فرماید : (حَدُ السَاحِرِ اَلسَیف) رواه الترمذی . ترجمه : «جزاء ساحر شمشیر است» .

یعنی : به شمشیرسرساحر را از تن جدا کنید ، زیرا که گاهی سبب قتل انسان می گردد .

به همین سبب علماء و فقهای اسلام  نظر دارند که  ساحر کافر است ، از جمله امام بزرگوار ما ابوحنیفه (رحـمةُ الله علیه) به نظر کفر ساحر میباشد.

به همین طور اکثر علمای اسلام نظریه مشرک بودن ساحر را تائید می کنند.

نام کتاب:                                        کلید عقیده

نویسنده:                                         مطیع الله “واحدی”

توثیق:                                          شورای علمای انجمن علمی و اجتماع فلاح

وبسایت                                       Www. Falah.af