روشهای پیشگیری ازبارداری وتنظیم خانواده راازدیدگاه اهل سنت

comments 0

الحمدلله

لازم به تذکر است که در اینجا دو مسئله ی جداگانه مطرح میباشد:
تنظیم نسل
تحدید نسل
تنظیم نسل یعنی فاصله گذاشتن مدتی ما بین هر ولادت، به عنوان مثال صبر کردن دو یا سه سال تا تولد فرزند بعدی و یا بار دار شدن هر دو یا سه سال یکبار، آنهم بعلت استراحت زن از مشقت بارداری و یا تربیت اولاد، و این مسئله با شروط زیر جائز است:
رضایت زن و شوهر
بعلت ترس از فقر نباشد
تحدید نسل یعنی محدود کردن زاد و ولد مثلا به دو و یا سه فرزند، و این امر اگر حرام نباشد کمترین حکم آن کراهیت شدید است زیرا دین مبین اسلام مسلمانان را تشویق به زاد و ولد بیشتر کرده تا امت اسلام زیاد شده و قوت بگیرد و زیادی مسلمانان در روز قیامت باعث سرفرازی و فخر پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهد بود، حضرت انس از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده است که:
” تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الأمم” (روایت أحمد 3/158)
یعنی “زن دوست داشتنی و زاینده را ازدواج کنید زیرا که من (در روز قیامت) در بین امتها (از کثرت امتم) فخر میورزم. (حدیث صحیح)
و همچنین مسئله تحدید نسل یک مکر و نیرنگ غرب است تا از قوت و شوکت مسلمانان بکاهند در صورتیکه خود آنها برای مجتمع خود به زاد و ولد بیشتر تشویق میکنند زیرا بعلت فساد و فحشای زیاد جوانان آنها از ازدواج و ازدیاد فرزند فاصله گرفته اند.
ولی اگر ضرر مؤکدی بر زن در ولادتهای بعدی توسط پزشک متبحر و امین تعیین شود در این صورت مسئله مباح خواهد بود، ولی عمل جراحی برای تعقیم و منع بارداری بدون ضرورت شرعی حرام میباشد.
در ضمن تحدید نسل از جهات رسمی کشور به بهانه ازدیاد جمعیت و تنگدستی مخالف شرع بوده و جائز نیست، زیرا این امر سوء ظن به خداوند رزاق را بر می انگیزد که بندگانش را خلق میکند اما قادر به رزق و روزی آنها نیست و این فقر و تنگدستی را که در بعضی کشورها در حال حاضر مشاهده میکنیم از ظلم و ستم کشورهای مستبد به نسل ضعیف بشر است.
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت