روزه گرفتن در روز عرفه

روزه گرفتن در روز عرفه

comments 0

روزه گرفتن در روز عرفه

حکم روزه گرفتن در روز عرفه :

عرفه از بهترین روزهای سال و از ایام دهه اول ماه ذی الحجه می باشد.

از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) روایت شده است که می فرماید:

قال النبي صلی الله علیه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم (۱۱٦۲)

فضیلت این روز عظیم، و روزه گرفتن در چنین روزی نیز اجر و ثواب عظیمی دارد.

و معلوم است که روزه عرفه عبارت است از روز نهم ماه ذی الحجه.

اگر نميتوانيد هشت روز قبل از عرفه را روزه بگیرید، حداقل روز عرفه را روزه بگیرید

 زیرا از هریک ما گناهان، غفلت ها و لغزش هایی سر زده است

و باید در جهت پاک شدن از این گونه معاصی

 چنین فرصتی را غنیمت بشماریم تا صحیفه قلب و نامه ی اعمال خود را

در پیشگاه خداوند متعال سفید عرضه نماییم.

 از این نظر، لازم است که نسبت به روزه روز عرفه شتاب ورزيم.

روزه روز عرفه بیشترین پاداش را نسبت به سایر روزه های سنت دارد

 زیرا پاداشی که در خصوص روزه عرفه وارد شده است

در خصوص هیچ یک از روزهای سنت دیگر وارد نشده است.

این فضیلت بسیار بزرگ که پاک شدن گناهان دو سال می باشد برای شخصی است

 که روز عرفه را از روی ایمان و امید کسب پاداش اخروی روزه بگیرد.

خداوند توفیق انجام اعمال صالحه را نصیب همه ما و شما گرداند.

وبسایت:                    Www.Falah.af