دیدار هیئت رهبری شورای حمایت از مدارس دینی افغانستان (اتحاد المدارس افغانستان ) از دفتر مرکزی انجمن علمی و اجتماعی فلاح

comments 0

دیدار هیئت رهبری شورای حمایت از مدارس دینی افغانستان (اتحاد المدارس افغانستان ) از دفتر مرکزی انجمن علمی و اجتماعی فلاح

در این دیدار مفتی عبدالشکور شاکری رئیس اتحاد المدارس افغانستان ضمن یادآوری از فعالیت های چشمگیر انجمن علمی و اجتماعی فلاح، لوح تقدیری را به الحاج مولوی عبدالجلال حنفی، رئیس عمومی مدارس تعلیمات اسلامی حرا که تحت چتر انجمن فلاح فعالیت می نماید، تقدیم نمود.
در ادامه مفتی عبدالشکور شاکری روی گسترش همکاری ها میان دو نهاد تأکید نموده و خواستار امضای تفاهم نامه همکاری شد.
از جانب دیگر الحاج مولوی عبدالجلال حنفی ضمن تشکری و قدردانی از تشریف آوری هیئت رهبری اتحاد المدارس افغانستان، فعالیت های این نهاد را در حمایت و گسترش مدارس دینی مؤثر خواند.
قابل یادآوریست که مدارس تعلیمات اسلامی حرا که تحت چتر انجمن فلاح فعالیت می نماید، یکی از اعضای فعال اتحاد المدارس افغانستان می باشد.