حکم کندن و رنگ کردن ابروها برای باریک بنظر رسیدن آن

comments 0

در مورد موی ابرو، مسائل زیر مطرح است:

1- کندن، تراشیدن، و یا باریک کردن موی ابرو، که به آن “نمص” گفته میشود، چه برای زن و چه مرد، حرام میباشد، و از گناهان کبیره بشمار میرود، و طبق حدیث صحیح کسی که چنین کاری را میکند ملعون هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: “لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله ” ](روایت بخاری (5931) ومسلم (2125)[، یعنی: “خدا لعنت کرده است کسی که خال کوبی می‌کند و آنکه خواهان خال کوبی کنند، و کسی که ابروها را باریک می‌کند و آنکه خواهان باریک کردن آنهاست، و کسی که بین دندانها به منظور زیبایی فاصله میافکند، اینها کسانی هستند که آفرینش خدا را دگرگون می‌کنند”.

2- کندن موی بین دو ابرو اشکالی ندارد زیرا جزو ابرو بشمار نمآید.

3- بعضی از علماء کوتاه کردن موی ابرو با قیچی را جزو “نمص” (کندن ابرو) بحساب نم آورند، پس اگر موی ابرو بزرگ شود و به چشم اذیت برساند میتواند آنرا با قیچی کمی کوتاه کند.

4- در مورد رنگ کردن موهای ابرو بصورتی که مانند کوتاه کردن بنظر بیاید، علماء معاصر اختلاف نظر دارند، علماء انجمن دائم سعودی و علامه ابن جبرین آنرا حرام میدانند، زیرا آنرا درست مانند تغییر خلقت خداوند میدانند و شبیه کندن و تراشیدن میدانند و در هر دو صورت موی ابرو تغییر شکل میدهد لذا آنرا حرام میدانند، ولی برخی علماء دیگر مانند علامة ابن عثیمین و سلمان عوده و دیگران آنرا مباح میدانند زیرا میگویند که دلیلی بر حرام بودن آن نیست و همه چیز مباح میباشد مگر اینکه دلیلی از شرع وارد شود ولی دلیلی بر حرمت این مسئله نیست، ولی بهتر است که ترک شود زیرا موجب شک و ریبة میشود.

پس بطور خلاصه، کندن و تراشیدن موی ابرو حرام میباشد ولی رنگ کردن آن بهتر است ترک شود زیرا تلبیس ایجاد میکند و مانند آن است که موی ابرو را کنده است و به زن زیایی بیشترمیدهد، و ناگفته نماند که اگر چه بعضی علماء آنرا مباح دانسته اند، ولی نباید جلو اشخاص بیگانه ظاهر شوند وگرنه زینت خود را برای این اشخاص بیگانه درست مانند کندن ابرو ظاهر کرده پس جائز نیست.

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com