حکم مخارج سنگین برای ازدواج

comments 0

این مسئله یکی از مشکلات جامعه هست که بعضی خانواده ها مخارج زیادی را از پسر برای ازدواج دخترانشان میطلبند، و فراموش میکنند و یا نمیفهمند که خیر و برکت در مخارج کمتر و مهریه کمتر در ازدواج میباشد، و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ” من لا یرحم الناس لا یرحمه الله ” (متفق علیه)، یعنی: ” کسی که به مردم رحم نمیکند خداوند نیز به او رحم نمیکند “.

پس اینهایی که رحم دلی برای این پسری که تازه میخواهد زندگیش شروع کند ندارند چگونه امید دارند تحت مرحمت خداوند قرار گیرند؟!

بنابراین این اشخاصی که در مسائل ازدواج هنگام خواستگار دخترشان بر پسر فشار میآورند و سختگیری میکنند چه بسا که روزی برسد که هنگام خواستگاری پسرشان نیز بهمانگونه با آنها رفتار شود.

والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

Www.falah.af