حکم حلقه نامزدی چیست؟ آیا انگشتر نقره برای مرد به عنوان حلقه نامزدی مشکل دارد؟

comments 0

در اسلام چیزی بنام حلقه نامزدی وجود ندارد و این مسئله اصل و اساسی در اسلام نداشته و این عادت از کفار گرفته شده است، که در گذشته کشیش در کلیسا هنگام ازدواج نزد زوجین میگفت: به اسم پروردگار، و به اسم پسر، و به اسم روح القدس، و سپس شوهر انگشتر را در انگشت چهارم عروس فرو میبرد، و تقیلد از کفار و تشبه به آنان جائز نیست، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند:

” من تشبه بقوم فهو منهم ” (روایت ابو داوود – حدیث صحیح) یعنی: ” هر کسی که خود را شبیه قوم دیگری سازد از جزو آنان بشمار میرود”.

بنابراین بهتر است از این تشابه به کفار پرهیز شود، و اگر نیت تقلید از کفار نداشته باشد، حد اقل حکم این مسئله کراهت هست و بهتر است ترک شود.

ولی اگر شوهر این انگشتر را در غیر مناسبت ازدواج بپوشد، اشکالی ندارد که انگشتر نقره بپوشد، ولی پوشیدن انگشتر طلا برای مردان حرام هست.

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
www.falah.af