حکم تشخیص جنسیت جنین با استفاده از سونوگرافی

comments 0

حکم استفاده از دستگاههای پزشکی یا سونوگرافی برای شناخت جنسیت جنین در داخل رحم مادر چیست؟

ایرادی بر آن نیست، مگر آنکه هزینه انجام آن هنگفت و گران باشد، در اینصورت می توان گفت که (خرج کردن برای این هدف) در حکم هدر دادن مال است (حال آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از هدر دادن مال نهی فرمودند)، و تازه کسب اطلاع از جنسیت جنین تنها موجب شادی است و چیز دیگری از آن مترتب نمی شود، بنابراین اگر قرار باشد شناخت جنسیت جنین جز با مبالغ بالا حاصل نشود، به دلیل آنکه هدر دادن مال تلقی می شود جایز نخواهد بود. والله اعلم» شیخ محمد .بن صالح العثیمین
(نکته : لازمست که سونوگرافی برای شناخت جنین را نزد پزشک زن انجام داد، و جایز نیست که پزشک مرد متولی آن گردد).
منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).