جنگ خندق: در ۳۱ مارس سال ۶۲۷ میلادی مصادف با ۱۷ شوال سال ۵ هجری قمری.

comments 0

غزوه احزاب یا غزوه خندق که در ۱۷ شوال سال پنجم هجری، برابر با ۳۱ مارچ سال ۶۲۷ میلادی در یثرب میان لشکر اسلام با قیادت رهبر محبوب عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم  و سپاهیان مکه تحت رهبری ابوسفیان درگرفت. این نبرد سومین رویارویی مسلمانان مدینه و مکیان و از نبردهای مهم تاریخ اسلام است. در این نبرد حفر خندق اطراف شهر به پیشنهاد سلمان فارسی انجام گرفت. نبرد خندق که به نبرد احزاب نیز نامبردار است محاصره طولانی مدت شهر یثرب (مدینه امروزی) است که توسط اعراب و قبائل یهودی صورت گرفت. تعداد مردان جنگی در این غزوه به ۱۰ هزار نفر به همراه شش هزار و چندین شتر می‌رسیده‌است در حالیکه مجاهدین راه حق در حدود ۳۰۰۰ نفر بوده‌اند. این شکست باعث شد که اعراب مکه بسیاری از دارایی و اموال تجاری شام را از دست بدهند.