ثمرات و نتائج صداقت و راستی

ثمرات و نتائج صداقت و راستی

comments 0

ثمرات و نتائج صداقت و راستی

ثمرات و نتائج صداقت و راستی :  صداقت وراستی یکی از احکام مهم الهی  و هدایات و ارشادات نبوی است

نتائج و ثمرات فراوانی دارد که صرف به بخشی از آنها اشاره میکنیم:

   1ـ یکی از پیامد های صداقت و راستی نجات از مشکلات و سختی و هموم و غمها است.

چنانچه گفته میشود:

 « اَلصِّدقُ یُنجِی وَالکَذِبَ یُهلِک » صداقت اسباب نجات ، و دروغ باعث هلاکت است

    2ـ صداقت و راستی در کسب و کار وتجارت ، فائده و برکت را بدنبال دارد ، زیرا که پیامبرﷺ  میفرماید:

(خریدار و فروشنده تا زمانی که از مجلس معامله خارج نشده اند حق فسخ معامله را دارند.

اگر هریک از آنها راست بگوید و حقیقت را بیان نماید ، معاملۀ آنان معاملۀ مفید و با برکت وپرثمرخواهد بود ،

اما اگر کتمان کنند ودروغ بگویند، برکت ازمعاملۀ آنها برداشته می شود ). (1)

3ـ اجروثواب صداقت راستی مساوی بدرجۀ اجروثواب

شهداء است: زیرا پیامبرﷺ میفرماید:

( هرکسی صادقانه ازخدا بخواهد (درراه جهاد) زمینۀ شهادت او را فراهم نماید،

اگر دربستر خود هم بمیرد ، خداوند پاداش شهداء را به او خواهد داد ) (1)

   4ـ از نتائج صداقت و راستی آرامش نفس و راحت وجدان است، زیرا پیامبرﷺ میفرماید:

(صداقت آرامش است). (2)

   5ـ مسلمان در ظاهر و باطن یکسان است ، ظاهر خود را برخلاف باطن آراسته به خود نمایی نمی کند ،

زیرا پیامبـرﷺ میفرماید:

( کسی که چیزی را ندارد ، و تظاهربه داشتن آن می کند ، مانند کسی است که لباس دروغ وفریب را بر تن میکند ) (3)

      و یا مانند کسی که درموضوعی تخصص و مسلک و سابقه ندارد ،

ولی بالعکس تظاهر به مسلکی بودن میکند با گفتن چند لفظ  ، و یا چند جمله ، خود را نشان میدهد

که من مسلکی و متخصص این بخش هستم ، در حالیکه از عهدۀ آن موضوع برآمده نمی تواند ،

پس همچو اشخاص صداقت  و راستی را پیشه نکرده ،

و بخاطر به تن کردن لباس دروغ  در واقع خود را فریب ،

و خیانت علمی و مسلکی و تخصصی را مرتکب گردیده است.

     و یا مانند شاگرید که می خواهد به نقل خود را کامیاب کند، درجات عالی را کسب نماید،

در واقع بخاطرخیانت علمی این جرم های بزرگ را مرتکب گردیده است:

  أــ  صداقت وراستی و اخلاق علمی را رعایت نکرده است.

  ب ـ  دربخش علم و فضل خیانت کرده است، خیانت درهمۀ بخش ها جرم است ،

اما در بخش علم و فضل جرم بزرگتراست.

نام کتاب: اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی

مولف: نعمت الله “وثیق”

توثیق: شورای علمای انجمن