تقوا و ثروت

تقوا و ثروت

comments 0

تقوا و ثروت

 زندگی مسلمان با تقوا و ثروت

حدیث در مورد تقوا و ثروت 11) عَن سَعدٍ اِبنَ اَبِی وقَاص (رض) قَاَلَ قَاَلَ رَسُولُ اللهِ : ِإنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِی الْغَنِی الْخَفِی. (رواه مسلم)

ترجمه: از حضرت سعد روایت است که رسول اکرم فرمودند: بیشک پروردگار دوست دارد بنده با تقوا ثروتمند و پنهانکار را.

شرح: مفهوم پنهانکار (ناشناخته بودن) ظاهراً این است که مردم این حال خاص او را ندانند که ثروتمند و با تقواست ودر تقوا مقام خاصی دارد. در هر بنده ای که این سه چیز جمع شوند، فضل خاص خداوندی بروی وارد شده واورا مقام (محبوبیت الهی) حاصل خواهد شد.

روی این ملحوظ هر مسلمان که با این صفات برگزیده بتواند انفاق فی سبیل الله کند از بهترین انفاق ها در راه الله را انجام داده است.

این صفت نیک در مسلمان نماینگر آن است که هر مسلمان باید در کنار تقوا،

به ثروت و متاع دنیا نیز سعی و تلاش کرده و یک فرد ممتاز باشد.

یعنی هم در دنیا برای خود زندگی زیبا و اساسی را بر پاه بسازد

و هم برای آخرت خود  زندگی زیبای  بسازد :

این فرد سزاوار بهترین انسان روی زمین خواهد بود

چرا که  توانسته است در زندگی دنیوی خود نخبه و عالی باشد

و هم برای آخرت خود توشه جمع کرده است که حقیقت مسلمان زندگی کردن همین است.

تا در پهلوی کمک به خود و خانواده بتوانی برای دیگران نیز در زندگی مثمر واقع شده

و کسی باشی که با متاع و دارایی خود دست دیگران را گرفته و از هلاکت رهایی بخشد.

بناء اسلام از ما میخواهد که هم به دنیای خود و هم به آخرت خود توجه جدی داشته باشیم.

که هم کامیاب دنیا و هم کامیاب آخرت باشیم.

نام کتاب:                                     چهل حدیث فلاح

نویسنده:                                                مجمع علمی حرا/ بخش علمی انجمن فلاح

توثیق:                                        شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح

وبسایت:                                       Www.Falah.af