تشریح روند پروسه امتحانات کتابخوانی

تشریح روند پروسه امتحانات کتابخوانی

comments 0

تشریح روند پروسه امتحانات کتابخوانی

 تشریح روند پروسه امتحانات کتابخوانی : متحان نام شناخته شده جهانی در رقابت ها بوده و تمامی آنانیکه

در کشتی علم و دانش برای رسیدن به اهداف شان باشند با این نام آشنایی کامل دارد.

کمیته امتحانات پروسه مسابقات کتابخوانی بخش فرهنکی انجمن فلاح،

برای سپری کردن امتحان مشترکین رقابت های خویش مراحل آتی را در نظر گرفته است.

تا علاقه مندان بتوانند برای معلومات هر چه بهتر شان تمامی این نکات را در نظر بگیرند.

مرحله اول

کمیته فرهنگی انجمن فلاح در قدم اول زمان امتحان مسابقات را تعین نموده و بعداً

با تفاهم روسای پوهنتون ها و دیگر نهاد های علمی جهت سپری نموده امتحان مشترکین

به انتخاب محلات  امتحان می پردازند. ومشترکین مسابقات برای انتخاب محل امتحان خوش مخیرشناخته میشوند.

مرحله دوم

مسؤلین امتحان زمان مشخص را برای سپری نمودن امتحان در نظر گرفته و سوالات را در سه

گروپ (الف، ب و ج) تهیه دیده و به سه گونه، تشریحی، چهار جوابه و صحیح و غلط ترتیب میدهند.

قابل ذکر است که تمامی پارچه ها توسط ماشین چک میگردد و آنانیکه کامیاب شناخته شوند

به ایشان از طرف مسؤلین کمیته امتحانات تماس گرفته میشود و مکان مشخص را برای اهدای جوایز

به کامیاب شده گان بازگو کرده با برگزاری محفل پر شکوه از تمامی برنده گان، تقدیر به عمل می آورند

و نیز جوایز انتخابی و امتیازی به ایشان اهدا میگردد.

کسانیکه در محفل اهدای جوایز مسابقات حضور نیابند از جایزه امتیازی خویش محروم میگردند.

اما جایزه انتخابی(تحصیلی) به ایشان بعد از برگزاری محفل در دفتر انجمن فلاح  داده خواهد شد.

ضمن این، آنعده افراد که تیلفون های شان خاموش بوده و یا برنده شناخته نه شده باشند.

متوانند نتایج خویش را بعد از برگزاری محفل در همین سایت مشاهده نمایند.

مرحله سوم

اشخاص و فراد  که خواهان باز نگری پارچه خویش باشند و یا از نمرات اخذ شده شان راضی نباشند.

میتوانند الی اخیر سال، دفتر انجمن فلاح مراجعه کرده و به عنوانی کمیته امتحانات در خواستی بنویسند.

تا موضوع توسط کمیته امحانات بررسی شده، باز نگری پارچه انجام گردد.

مرحله چهارم

مشترکین مسابقات کتاخوانی که نتیجه امتحان شان  در سایت عدم مطابقت( انتخاب بلند تر از نمره اخذ شده)

و یا عدم انتخاب  نوشته شده باشند. متوانند بعد از اعلان نتایج الی یک ماه

صفحه فیسبوک و سایت ما را تعقیب نموده از جوایز انتخابی ظرفیت دوم یک امتیاز

را انتخاب کرده با مراجعه نمودن به دفتر انجمن از امتیاز مستفید گردند. مشروط به اینکه  کارت ثبت نام خویش را مفقود نه نموده باشند.

لازم ذکر است که جوایز بعد از گذشت یک ماه دو باره مسترد شده و به نهاد های تحصیلی

وا پس منتقل میگردند. و مشترکین ما نیز حق شکایت را بعد از سپری شده میعاد تعین شده نخوهند داشت.

محلات امتحان

شمارهنام محلنوعیت محلآدرسشمارهنام محلنوعیت محلآدرس
۱پوهنتون افغان پامیراناثسرای شمالی افسوتر۷پوهنتون رناذکور و اناثناحیه 4- چهار راه کارته پروان
۲پوهنتون اسلامیذکور و اناثکوته سنگی -کوچه مکتب رحان بابا۸مسجد ابراهیم خلیل اللهذکورکوچه ریاست ناحیه 12- ارزان قیمت
۳آموزشگاه رنااناثارزان قیمت بلاک 8۹آموزشگاه کاوشذکورمکروریان  3 ناحیه 9
۴پوهنتون استقامتذکور و اناثناحیه 17- سرکوتل۱۰آموزشگاه مولانا بلخیاناثناحیه- چهار راه میدان
۵مسجد حضرنبیذکورناحیه 15- چهار راه لب جر۱۱پوهنتون میونداناثسرک چهارم تایمنی
۶پوهنتون ملیاناثناحیه 15- چهار راه لب جر۱۲آموزشگاه انجنیر ادریس بره کیاناثناحیه 8 – کارته نو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و ترتیب: کمیته فرهنگی

ناشر: کمیته فرهنگی

توثیق: معاونیت علمی و فرهنگی