بهشت و دوزخ

بهشت و دوزخ

comments 0

 بهشت و دوزخ

9) عَن اَبِی هُرَیرَةَ (رض) قَاَلَ قَاَلَ رَسُولُ اللهِ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (البخاری و مسلم)

ترجمه: از ابو هریره (رض) روایت است که رسول است که رسول فرمودند: جنت با سختیها احاطه شده است و دوزخ با شهوتها.

شرح: هدف اینست که معاصی و گناهانی که آدمی را به دوزخ می برند، شهوت ولذت نفسانی  است که نقش مهمی در آنها دارد. و طاعات یعنی اعمالی که آدمی را به بهشت میبرند عموما بر نفس و هوای آدمی بسیار ثقالت میکند. پس هر که از دست خواهشات نفسانی مغلوب گشته مرتکب معاصی و گناهان شود جایگایش در دوزخ خواهد بود. و بنده گان که در راه طاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال متحمل مشتقات و مشکلات شوند وهوای نفسانی را زیر پا گذاشته و به لذتها و رفاه زنده گی توجهی نکنند، جایگاه آنان در بهشت خواهد بود.

     و در حدیث دیگر این حقیقت به گونه ای دیگری بیان گردیده. حدیثی را که ترمذی، ابو داود ونسایی از ابوهریره(رض) روایت میکنند، که رسول اکرم فرمودند: هنگام که خداوند متعال بهشت را ایجاد کرد، به فرشته مقرب خود، جبرئیل فرمود که برو و آنرا مشاهد کن (که آنرا چگونه زیبا ساخته ایم و انواع نعمتها در آن قرار داده ایم) چنان که وی رفت و بهشت و نعمتهای آنرا بازدید و تماشا کرد و سپس به محضر پروردگار حاضرگشته، اظهار داشت: بار الها: به عزت و عظمت تو سوگند (شما بهشت را چنان زیبا و غیر قابل توصیف خلق فرموده ای و با انواع نعمتها و وسایل عیش و رفاه مزین فرموده ای که به نظر بنده) هر کس وصف آنرا بشنود، حتماً آنجا خواهد رفت (یعنی با شنیدن حال و شرح آن با دل و جان، طالب آن گشته، اعمال نیک انجام داده و به راحتی وارد آن خواهد شد و از کار های زشت و بد که می بایست دوری کند حتماً دوری خواهد کرد و بدین صورت اکیداً مال بهشت خواهد بود) آنگاه خداوند متعال، بهشت را با انواع سختی ها و مشقات احاطه کرده (یعنی آنرا مقید و مشروط به رعایت احکام شریعت کرد که بر طبیعت و نفس آدمی گران خواهد گذاشت. منظور اینست که خداوند برای ورود برای آنجا یک سری احکام و قوانین وضع فرموده که رعایت آنها بر هواهای نفسانی و طبیعت آدمی شاق و مشکل خواهد بود) و باز به جبرئیل فرمود: حالا برو و مشاهده کن و تحولات جدید آنرا نیز بررسی کن.

رسول اکرم فرمودند: آنگاه جبرئیل رفت و پس از بازرسی بازگشت و به محضر خداوند حاضر شد و اظهار داشت: بار الها! به عزت و عظمت تو سوگند که حالا احساس خطر میکنم که احدی نتواند به آنجا برود (منظور اینست که حالا برای ورود به آنجا چنان شرایط سختی تعیین شده که برای هوا پرستان و افراد شهوت پرست، رعایت آنها بسیار سخت بوده که در نتیجه، راه ورود بر آنها بسته خواهد شد).

     آن حضرت میفرماید: هنگامی که خداوند (ج) دوزخ را خلق فرمود به جبرئیل فرمان داد: برو و دوزخ ما را مشاهده کن (و انواع و اقسام شکنجه های آنجا را نیز ببین) چنانکه او رفت و مشاهده کرد و سپس به محضر پروردگار حاضر شد و عرض کرد پروردگارا سوگند به عزت تو (شما دوزخ را چنان وحشتناک خلق فرموده ای که به زعم بنده) که هر کس حال و وضع آنرا بشنود هرگز آنجا نخواهد رفت (یعنی مرتکب اعمالی که وسیله ورود به دوزخ شوند، نخواهد شد) آنگاه خداوند دوزخ را در احاطه شهوت ها و تمایلات نفسانی و لذت های نامشروع قرار داد (یعنی کار ها و اعمالی که سازگاری کامل با طبیعت و نفس آدمی دارند در حول دوزخ قرار داد که نفس را مانند آهن ربا به سوی خود جذب میکند) سپس به جبرئیل دستور داد: حالا برو و آنرا مشاهده کن! چنانکه جبرئیل رفت و دوزخ را در حالی که در احاطه تمایلات و غرایز پست نفسانی قرار گرفته بود مشاهده کرد و به محضر پروردگار بازگشت و اظهار داشت: خداوندا! به عزت و جلال تو سوگند لذت های نامشروع نفسانی که آنجا قرار دارند و جذابیت و کشش آنها نیز فوق العاده است، بیم آن میرود که اولاد آدم که کنترولی به هوا های نفسانی خود ندارند همگی در اثر ارتکاب آن معاصی وارد دوزخ شوند[1])

     مقصد و مطلب اصلی حدیث به عنوان درس عبرت خاصی برای همگی ما اینست که  در مورد خواهشات نفسانی و امیال حیوانی که بسیار لذیذ و زود گذر است، مواظب بوده و بدانیم که عاقبت ارتکاب آنها، آتش سوزان دوزخ است که یک لحظه آن تمام خواهش ها و لذت های دنیا را به فراموشی میسپارد.

     اطاعت و پیروی از دستورات الهی و کنترول هوا و هوس های نفسانی، گرچه در ظاهر مشکل به نظر میرسند، ولی سر انجام آن بهشت برین با آن همه نعمت ها و لذت ها بیشمار خواهد بود که یک لحظه تمام سختی ها، مشقت ها و تمایلات نفسانی را به فراموشی میسپارد و آدمی برای همیشه در بهترین لذت ها و نعمت ها که شمه ای از آن در این جهان وجود ندارد قرار خواهد گرفت.

نام کتاب:                                     چهل حدیث فلاح

نویسنده:                                                مجمع علمی حرا/ بخش علمی انجمن فلاح

توثیق:                                         شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح

وبسایت:                                       Www.Falah.af