انجمن علمی و اجتماعی فلاح از محترم غلام بهاؤالدین جیلانی تقدیر کرد

comments 0

انجمن علمی و اجتماعی فلاح از محترم غلام بهاؤالدین جیلانی تقدیر کرد

رئیس و اعضای ارشد انجمن علمی-اجتماعی فلاح از همکاری غلام بهاؤالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث تقدیر بعمل آوردند.
پوهنیار مطیع الله واحدی رئیس انجمن از همکاری جناب غلام بهاؤالدین جیلانی در حمایت از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی به خصوص برگزاری مسابقه سرتاسری “دانش اخلاق” که به ابتکار این انجمن برگزار شده بود و مدیریت مؤثر حوادث کشور، اظهار سپاس و امتنان نموده و خواستار همکاری مداوم ایشان در حمایت از برنامه های این نهاد شد.
از جانب دیگر محترم غلام بهاؤالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از فعالیت های گسترده و مؤثر انجمن علمی-اجتماعی فلاح یادآوری نموده و نقش انجمن را در رشد و تعالی جامعه مؤثر خواند.
در اخیر لوح سپاس در نظر گرفته شده برای محترم غلام بهاءالدین جیلانی اهداء گردید.