امر معروف و نهی منکر

امر معروف نهی منکر

comments 0

امر معروف و نهی منکر

رسول اکرم  (ص) در مورد امر معروف و نهی منکر میفرمایند:

16) عَن اَبِی سَعید الخَدرِی (رض) عَن رَسُول الله قَاَلَ:

مَن رَأى مِنكُم مُنكَراً فَلیُغَیِّرهُ بِیَدِهِ، فَإن لَم یَستَطِع فَبِلِسانِهِ، فَإن لَم یَستَطِع فَبِقَلبِهِ وَذلِكَ أضعَفُ الإیمانِ.(رواه المسلم)

ترجمه: از حضرت ابوسعید الخدری (رض) روایت است که آنحضرت فرمودند:

هرکس از شما امر منکری را مشاهده کرد. آن را بدست خود از بین ببرد.

واگر بادست توانایی نداشت. با زبان خود انرا اصلاح کند. واگر توانایی زبان نداشت.

پس بدل خود آنرا زشت بداند واین ضعیف ترین درجه ایمان است.

شرح:

در این حدیث دستورداده  شده است تا به هر کار منکر و خلاف شرع

در جهت از بین بردن و اصلاح آن برحسب توان و استطاعت تلاش و کوشش به عمل آید.

و در این حدیث سه امر ذکر شده است.

اگر قدرت و حاکمیت برقرار بود، و بواسطه آن امر منکر دفع می شد.

لازم است که علیه آن از زور استفاده شود.

چنانچه زور و قوت در اختیار نیست، سعی شود تا با تفهیم و تذکر زبانی رفع واصلاح شود

اگر محیط چنان فاسد وغیر طبیعی باشد، وآدمهای متدین در چنان موقعیت ضعیف ونا مطلوبی باشند

که نتوانند علیه منکرات ومفاسد لب گشایند، پس آخرین درجه ایمان این است که

در دل آنرا بد دانسته وانگیزه و اراده دفع و مقابله با آن را در دل داشته باشد.

که نتیجه فکری و طبعی آن این خواهد بود که برای زدودن واز بین بردن آن به پیشگاه خداوند متعال دعا و چاره اندیشی میکند.

و به این درجه آخر، اضعف الایمان گفته شده است.

که مقصود آن چنین است. که این ایمان آخرین درجه ایمان است. و ماورای آن دیگرایمانی وجود ندارد.

در پرتو این حدیث برهر مسلمان واجب است که در مقابل مفاسد و منکرات جامعه خویش قیام کرده وعلیه آنها موضع گیری کند.

وچنانچه زور و قوت بازو در اختیار او بود، با زور وارد عمل شود.

و اگر زور بازو نداشت با پند واندرز و بیان شیرین مبارزه کند.

و اگر موقعیت چنان نا مطلو ب بود که این جرئت وتوان را هم نداشت پس حداقل در دل خود اراده و انگیزه جهاد و مبارزه ایجاد کند.

 

نام کتاب:                                     چهل حدیث فلاح

نویسنده:                                      مجمع علمی حرا/ بخش علمی انجمن فلاح

توثیق:                                         شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح

وبسایت:                                   Www.Falah.af