استفاده از نیکتایی (کراوات) برای مسلمان جایز است یا خیر؟ یعنی چیزی که مرد آنرا همراه با کت و شلوار در گردن خود آویزان میکند

comments 0

استفاده از کراوات و یا نیکتایی از تقالید و عادات غرب است، ولی امروزه بین مسلمانان نیز بعنوان یک لباس رسمی رایج شده، ولی ان شاء الله در پوشش آن اشکالی نیست، ولی بهتر است استفاده نشود. شیخ ابن عثیمین رحمة الله علیه در اینمورد گفت: “در مورد مردان (که آنراپوشند) در جائز بودنش در دلم چندان قانع نیست، ولی دیدم که اکثر مردم امروزه آنرا میپوشند، و مخصوصا بعضی از موظفین حکومی، پس امید دارم که در پوشیدنش برای مردان اشکالی نباشد، ولی برای زنان جائز نیست”.

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت