آغاز خوردن با نام الله(ج)

آغاز خوردن با نام الله(ج)

comments 0

آغاز خوردن با نام الله(ج)

حدیث پیامر اکرم (ص) در مورد آغاز خوردن با نام الله(ج)

19) عن حذيفة بن اليمان قَاَلَ قَاَلَ رَسُولُ اللهِ :

إنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عليه. (رواه المسلم)

ترجمه: از حذیفه روایت است که رسول اکرم فرمودند:

شیطان برای خود شرکت در غذا را جایز و حلال قرار میدهد در صورتی که نام الله بر غذا گرفته نشود.

شرح:

یعنی نام الله برای شیطان شلاق بلکه شمشیری است.

هرگاه به غذائی نام الله گرفته شود و با خواندن بسم الله خوردن غذا آغاز شود،

شیطان نمیتواند در آن شرکت کند، ولی هرگاه بر غذائی نام الله گرفته  نشود و بدون گفتن بسم الله خوردن غذا آغاز شود

برای شیطان هیچ مانع وجود نخواهد داشت گرچه کسانی که غذا میخورند با چشم مشاهده نکنند

اما شیطان در غذا با آنها شریک است.

     در حدیث دیگری از صحیح مسلم مذکور است که هرگاه آدمی هنگام ورود به خانه که سکونت دارد و میخوابد

نام الله را گرفته وارد شود و هنگام خوردن غذا نیز نام الله را بگیرد شیطان به رفقای خود میگوید:

از اینجا کوچ کنید اینجا برای ما و شما نه جای ماندن است و نه اسباب خوردن

و عکس آن هرگاه آدمی به خانه خود وارد شود و نام الله  را نگیرد و هنگام خوردن غذا نیز نام الله را نگیرد،

شیطان به یاران خود میگوید “بیائید برای من و شما جائی آرام و شبگذاری و غذای کافی وجود دارد.

     به هرحال نام و یاد الله تعالی چنان ضربه ای بر پیکر شیطان هاست که توان مقابله را با آن ندارند و به نام و یاد الله تعالی فرار میکنند.

و غایب میشوند همچنان که با طلوع آفتاب تاریکی غیب میشود و از بین میرود.

در این جا این واقعیت ایمانی را در ذهن باید تجدید کرد که وجود فرشتگان و شیطان ها و افعال و صفات آنها

از آن امور غیبی هستند که ما بندگان با حواس خود آنها را درک کرده نمی توانیم.

حال ذات و صفات الله تعالی نیز چنین است.

مقام و منزلت مومنین این است که در باره تمام  این حقایق غیبی فقط بر بیان و گفتار پیامبر صادق و مصدوق الله تعالی اعتماد کند.

تصرفات شیطان در غذا حقیقت است یا مجاز؟

     همچنان که ذکر گردید فرشته گان مخلوق الله اند که بیشتر اوقات با ما می باشند و همراه اند ولی  ما آنها را نمی بینیم.

رسول الله آنچه در باره آنها فرموده از طریق علمی که خدا به ایشان داده اند بیان فرموده و آن کاملاً حق است

و گاهی آنحضرت آنها را مشاهده میکرد هم چنان که ما اشیای مادی جهان را مشاهده میکنیم

(چنانچه از احادیث بی شمار معلوم میشود) از احادیثی که در آنها مذکور است که شیطان وقت غذا با آدمی همراه است و اگر نام الله جل جلاله گرفته نشود شیطان نیز در خوردن غذا شریک میشود

واگرلقمه افتاده اگر خورده نشود سهم شیطان خواهد شد نیازی نیست که بر مجاز حمل شود.

حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی(رح)

در این باره این داستان را نقل فرموده است:

     یک روز یکی از دوستان ما به نزد ما آمده بود برای وی غذا آورده شد او غذا را میخورد

در همین حال لقمه ای از دستش افتاده و غلتید و از وی فاصله گرفت او سعی کرد تا آن را بر دارد و آن لقمه را تعقیب کرد

ولی لقمه همچمنان ازوی دور میشد تا اینکه کسانی آنجا بودند از این جریان تعجب کردند

بالاخره آن شخص با تلاش وسعی خود آن لقمه را برداشت و خورد چند روز بعد بر شخص شیطان جنی مسلط شد

و از زبان آن شخص صحبت میکرد و (نام آن دوست مهمان را گرفته) گفت:

فلان شخص غذا را میخورد من نزد او رفتم و آن غذا برایم بسیار خوب به نظر رسید مگر او به من نداد

آنگاه از دستش لقمه را گرفتم و انداختم ولی او دوباره ازمن آنرا گرفت.

          در همین رابطه داستان دیگری از خانه خود بیان داشته است که:

یک بار افراد خانه ما مشغول خوردن هویج (زردک) بودند هویج از دست یکی ازآنها افتاد.

یکی دیگر فوراً آنرا گرفت و خورد پس از اندک مدتی در شکم و سینه خود درد شدیدی احساس کرد

سپس شیطان یعنی جن بر او مسلط شد و از زبان آن شخص اظهار داشت”

این شخص هویج مرا برداشته و خورده است پس از بیان این داستان حضرت شاه ولی الله مرقوم میدارد.

اینگونه واقعات را بکثرت شنیده ام و از آن برای ما معلوم شده که این احادیث

(که در آنها بین شرکت شیطان در غذا و افعال وتصرفات آن ذکر شد) از قبیل مجاز نیستند.

بلکه آنچه گفته شده حقیقت است. والله اعلم

نام کتاب:                                     چهل حدیث فلاح

نویسنده:                                      مجمع علمی حرا/ بخش علمی انجمن فلاح

تائید:                                          شورای علمای انجمن علمی و اجتماعی فلاح

وبسایت:                                       Www.Falah.af